Advoco is in 2005 door mij opgericht om aan de marktvraag te kunnen voldoen. De naam Advoco komt van het Latijnse werkwoord advocare,  'het inroepen van professionele hulp'. 

Sinds 2005 ben ik op strategisch, tactisch en op operationeel niveau actief als interim HR & Change professional in diverse rollen. Van consultant en executive coach (bij ontwikkel- en verzuimvraagstukken) naar manager, coördinator, medewerker, uitvoerder, aanspreekpunt en verbinder. 
Ik ben gespecialiseerd in Duurzaam HR/Duurzame inzetbaarheid. Mijn visie daarbij is: slim omgaan met mens en organisatie (proces) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
Ik adviseer, acteer en begeleid bij diverse HR & Change vraagstukken. Daarbij sta ik in nauw contact met mens & business. Mijn uitgebreide HRM kennis, kennis van CAO, wet- & regelgeving, project- en verandermanagement en kennis van diverse bedrijfsvoeringen en organisaties, maakt dat ik in diverse branches inzetbaar ben.  
 
De combi van HR & Change is overal inzetbaar en toepasbaar. 
Ik ben sterk in het op orde maken van de HR basis elementen waardoor de organisatie kan groeien. En krachtig in het mensen bewust maken van hun eigen regie en mogelijkheden, hun wendbaarheid en hoe samenwerken daaraan bijdraagt. Zo draag ik bij aan de beweging van Basis HR op orde naar Duurzaam HR.
 
Hoe naar Duurzaam HR? Wat is Duurzaam? Heb ik mijn basis HR wel op orde? HR instrumenten bij instroom, doorstroom en uitstroom? Mobiliteitsvraagstukken? Verzuim? HR beleid? Arbeidsvoorwaarden van deze tijd? Functies of rollen? Agile belonen? Opleiden? Hoe kunnen we groeien? Strategische Personeelsplanning? Procesoptimalisatie? Kernwaarden terugbrengen in werkproces, houding en gedrag? Imago en personeel? Wendbaar maken van organisatie en mens? Executive coaching? Verzuimbegeleiding? P&O Cyclus inzetten en uitvoeren? Of kan dit anders? Allemaal vraagstukken met een eigen advies en aanpak. 
 
Mijn persoonlijkheid laat zich omschrijven als een natuurlijk verbinder met een positieve mind. 
Mijn kernwaarden zijn: enthousiasmerend, transparant, ondernemend, analytisch, gedreven, resultaatgericht, pragmatisch, besluitvaardig.

Sinds 2005 ben ik op strategisch, tactisch en op operationeel niveau actief als interim HR & Change professional. Van consultant en executive coach (bij ontwikkel- en verzuimvraagstukken) naar manager, coördinator, medewerker, uitvoerder, aanspreekpunt en verbinder. Ik ben sterk in het op orde maken van de HR basis, zodat op dit fundament gebouwd kan worden en de organisatie kan groeien. Van Basis HR naar duurzaam HR. Daarnaast ben ik krachtig in de Change: mensen bewust maken van hun eigen regie en mogelijkheden, hun wendbaarheid en wat samenwerken is. Mijn uitgebreide en actuele HR vakkennis, kennis van CAO, wet- & regelgeving,  project- en verandermanagement maar ook kennis van diverse bedrijfsvoeringen en organisaties, maakt dat ik in diverse branches inzetbaar ben.

Ik ben gespecialieseerd in Duurzaam HR/ Duurzame inzetbaarheid. Mijn visie daarbij is: slim omgaan met mens en organisatie (proces) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Middels mijn label DI. (2012) www.duurzaaminzetbaarheid.nl deel ik kennis en maak ik ondernemers bewust. Het huidige tijdperk vraagt om een andere manier van werken en omgaan met verantwoordelijkheden. Wendbaarheid. De omstandigheden dwingen ons een omslag te maken in denken en doen en vragen om te investeren in duurzame inzetbaarheid. Tenslotte zijn we samen verantwoordelijk voor mens en organisatie. 

Anders denken en doen bij verandervraagstukken, is waar het om gaat. Deze combi van HR & Change is overal inzetbaar en toepasbaar. Mijn persoonlijke kracht zit in het verbinden van mens en organisatie, het bouwen van bruggen tussen diverse disciplines waarbij het gemeenschappelijke doel centraal staat. Kernwoorden die mijn persoon omschrijven : pragmatisch, resultaatgericht, analytisch, verbindend, oplossingsgericht, integer en enthousiasmerend.

Mijn naam is Tessa Zwanepol

"Investeren in Duurzame inzetbaarheid loont zowel bij krimp als groei."

Kernwaarden    

Persoonlijk. Oprechte interesse in wat de ander doet, bezighoudt en motiveert. Vanuit deze overtuiging worden mensen en vraagstukken benadert. Open staan voor anderen in de breedste zin van het woord. ■ Kennis delen. Mensen leren door zich te bekwamen en te ervaren maar ook door visies, overtuigingen en meningen te delen. In dit werk, waar het draait om expertise, wordt kennis en ervaring gedeeld en anderen geholpen te ervaren. ■ Innovatief & creatief. Altijd op zoek naar (nieuwe) mogelijkheden om vraagstukken op te lossen, mensen te begeleiden, organisaties te verbeteren en er samen energie uit te halen. Door elke situatie opnieuw als een uniek te benaderen komt de innovatieve kracht en creativiteit naar boven, soms gewoonweg 'omdat het anders kan'. ■ Betrokken. Vanuit mensgerichtheid, vakinhoudelijk en gezonde nieuwsgierigheid. Begaan met hoe organisaties en branches werken, doelen worden gesteld en gehaald, mensen worden gestimuleerd en gemotiveerd. ■ Resultaatgericht. Realiseren van doelstellingen en het nastreven van resultaat voor zowel de organisatie als haar mensen.