Diensten

Oplossingen bij HR vraagstukken, zowel strategisch, tactisch als operationeel. HR Basis op orde. Duurzaam HR. Slim inzetten van in-, door- & uitstroom. Strategische personeelsplanning. Planning & Realisatie. Uitdaging & ontwikkeling. Kennis & competenties. Communicatie &...
Bij HR & Change vraagstukken, zowel strategisch, tactisch als operationeel. Het in beweging brengen van mens en organisatie - en deze transitie doorpakken naar transformatie en realisatie.   
Zowel individueel als in teamverband. Inzetten van extra 'aandacht' voor management en team bij transities.  Bewegingen bij cultuurveranderingen, procesoptimalisatie, bij voortgang-, loopbaan- en /of ontwikkelvraagstukken. Holistisch, pragmatisch, resultaatgericht.    
Inspiratie opdoen? Ik geef advies op zowel tactisch, strategisch als operationeel niveau. Vraagstukken binnen HR, HR & Change maar zeker ook duurzame inzetbaarheid (duurzaam HR).