HR Projecten • HR / Change Management en Ondersteuning

Oplossingen bij HR vraagstukken, zowel strategisch, tactisch als operationeel. HR Basis op orde. Duurzaam HR. Slim inzetten van in-, door- & uitstroom. Strategische personeelsplanning. Planning & Realisatie. Uitdaging & ontwikkeling. Kennis & competenties. Communicatie & Informatie. Samenwerking & bevlogenheid. HR data omzetten naar strategie, tactiek en bruikbare tools. Anders werken. Wijziging in functiehuis. Agile werken en belonen? Advoco biedt mogelijkheden in de uitvoering van projecten, management en/of ondersteuning.

Oplossingen bij HR & Change vraagstukken. Anders denken en doen bij verandervraagstukken. Mens & proces optimaliseren. In de regie!  Duurzame inzetbaarheid, procesoptimalisatie, kernwaarden terugbrengen in werkproces, houding & gedrag, het in beweging brengen van mens en organisatie- en deze doorpakken en deze transitie doorpakken naar transformatie en realisatie.